Een BCSD-besluit wordt vaak voorafgegaan door een complexe procedure, en ook na het besluit is vaak opvolging nodig. Dat wordt nogal eens vergeten. Om wat inzicht te bieden in die procedures geven we een voorbeeld:

Ook interessant:

Afspraken maken