Autodelen in Bonheiden

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Materialen  |  Energie  |  Ruimtelijke ordening  |  Beleid

Korte beschrijving:

De gemeente Bonheiden koos midden 2018 om drie verouderde dienstvoertuigen uit dienst te zetten en deze niet zelf te vervangen door nieuwe voertuigen aan te schaffen. In plaats hiervan werd er een bestek uitgeschreven aan aanbieders voor deelwagens om twee voertuigen te plaatsen in de gemeente waarvan zowel de medewerkers van de gemeente gebruik konden maken voor dienstverplaatsingen maar ook de inwoners van de gemeente konden gebruik maken. Op deze wijze trachten we gedeelde mobiliteit ook in een kleinere gemeente op te starten.

Reden van het project:

Er was een nood om een drietal oude dienstvoertuigen uit dienst te zetten. In het klimaatactieplan werd voorzien om in te zetten op meer gedeelde mobiliteit. Door te kiezen voor elektrische deelvoertuigen geeft het de inwoners meteen de mogelijkheid om kennis op te doen rond elektrische voertuigen.

Praktische info

 • Startdatum: 1 januari 2019
 • Investeringsbedrag: 10.000-50.000 euro
 • Financieringskanaal:  Eigen middelen
 • Aanwerving: Geen

 

 • Gemeente: Bonheiden
 • Contactpersoon: Thomas Pluymers
 • E-mailadres: thomas.pluymers@bonheiden.be
 • Website: 

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Milieu  |  Technische 

Samenwerking met andere lokale besturen:

Geen

Externe partners:

 • Partago: aanbieder deelwagens

Succesfactoren

 • Deelmobiliteit in een kleine gemeente mogelijk maken door dienstverplaatsingen vanuit de gemeente mee op te nemen binnen het autodeelaanbod.

Valkuilen

 • Voldoende burgers overtuigen om gebruik te maken van deze voertuigen.
 • Vooroordelen die er leven rond gedeelde mobiliteit counteren.
 • Verandering in eigen organisatie stoot altijd op kritiek.
 • Te snelle conclusies willen trekken rond de inzet van voertuigen.

Uitdagingen

 • Blijvend inzetten op communicatie rond gedeelde mobiliteit en de voertuigen in de kijker zetten voor inwoners.
 • Faciliterende maatregelen uitwerken om het gebruik van de wagens door inwoners te bevorderen.