Een groep van assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) is een woonvorm die zich hoofdzakelijk richt op personen van 65 jaar en ouder, die grotendeels zelfstandig kunnen leven.

Aanbod

Bewoners hebben een eigen woning, met eigen keuken, leefruimte, slaapkamer, toilet en badkamer.

Bewoners kunnen beroep doen op beperkte ondersteuning: 

  • Een woonassistent is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. De woonassistent ondersteunt de bewoners, beantwoordt hun vragen, en stimuleren de sociale contacten tussen de bewoners onderling, en tussen de bewoners en de buurt. 
  • Bewoners kunnen met een permanent noodoproepsysteem onmiddellijk hulp inroepen
  • Bij noodsituaties is onmiddellijke hulp (crisiszorg) en overbruggingszorg gegarandeerd.
  • Facultatief kan de bewoner gebruik maken van verschillende diensten, zoals warme maaltijden, poetshulp, gezinszorg, enz.

Erkenning

Een groep van assistentiewoningen moet erkend zijn door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij erkenning moet de voorziening voldoen aan de erkennings- en kwaliteitsnormen. De Vlaamse Zorginspectie controleert de werking.

Tot 31 december 2018 konden groepen van assistentiewoningen zich ook aanmelden bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Vanaf 1 januari 2019 is dat niet meer mogelijk. Voor de groepen van assistentiewoningen die aangemeld waren op 1 januari 2019 worden overgangsmaatregelen uitgewerkt.

Links