Lokale besturen vragen aan de federale overheid een hervorming van de arbeidstijdwetgeving vertrekkend van het studiewerk dat hiervoor door de UA verricht is (zie I. De Wilde, R. Janvier en L. Vanhoutte, Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen. Stand van zaken, knelpunten en beleidsvoorstellen, die Keure 2014, 373 p. en in het bijzonder de pagina’s 302-310). Het gaat voornamelijk om drie knelpunten:

  1. toepassingsgebied (soms moeten lokale besturen twee arbeidstijdwetten toepassen in de schoot van één bestuur),
  2. meer mogelijkheden om af te wijken van centrale regels,
  3. statutairen zijn de vergeten groep in de arbeidstijdwetgeving.

Idealiter komt er één arbeidstijdwetgeving die van toepassing is op de publieke sector, maar gemotiveerd afwijken omwille van de afstemming met de private sector moet mogelijk zijn.

De hierboven vermelde auteurs stellen het volgende voor, waarbij wij ons aansluiten:

  • Eén Arbeidstijdwet voor lokale overheidsdiensten
  • Afbakening toepassingsgebied Feestdagenwet
  • Uitwerking feestdagenreglement in lokale rechtspositieregelingen (zie hoger, II)
  • Afwijkingsmogelijkheid lokale overheidsdiensten in Arbeidswet
  • Hervorming Arbeidstijdwet
  • Afstemming regelgeving op contractanten en statutaire personeelsleden. 

Zo komt er hopelijk duidelijkheid over de arbeidstijdreglementering die op het personeel (statutair/contractant) van de lokale besturen van toepassing is.

Verwante items bij arbeidstijd

Aanwezigheidsbeleid (Diverscity)