Korte uitleg

Ampère CV, opgericht als burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, wil een lans breken voor onze planeet Aarde. Het ontwrichte klimaat en toenemende broeikaseffect dwingen ons maximaal gebruik te maken van hernieuwbare energie. 

Wind en zon zijn gemeengoed en de exploitatie moet de eigen gemeenschap ten goede komen. Iedere burger kan aandeelhouder worden en zo meebeslissen over de organisatie. We willen de burgers mee betrekken in het beschermen van het milieu door ze zelf te laten investeren in en beslissen over onze energieprojecten. Op die manier kunnen we samen niet enkel bouwen aan een betere toekomst, maar ook genieten van de gemaakte financiële winsten. 

Ampère CV is gevestigd in Hamme. 

Contactgegevens 

 • website: www.amperecv.be
 • contactpersoon: André Wauters
 • e-mail: andre.wauters@amperecv.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Ampère cv zet zich als ondersteuner in op:


Werf “laten we een boom opzetten”: vergroening;

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030);

Werf “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030);
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden;

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit;

 • Doelstelling: 1m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m² ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet Ampère cv de volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over
  energiebesparende en hernieuwbare energieprojecten met lokale besturen.
 • Meewerken aan vergroening van de buurt via samenwerkingen met Velt en Natuurpunt