In 2006 startte Stad Gent voor het eerst met een e-inclusiewerking. Door de jaren heen is deze werking sterk gegroeid met initiatieven voor zowel inwoners als voor medewerkers van de Stad.

Dankzij de projecten en initiatieven van Digitaal.Talent@Gent, de Gentse e-inclusiewerking, wordt er voorzien in toegang tot een computer en internet, alsook voor de nodige begeleiding en oefenkansen zodat iedereen zijn digitale talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Enkele voorbeelden zijn:

Allemaal Digitaal: Het project Allemaal Digitaal wil medewerkers van Stad Gent zonder eigen werkpc ondersteunen, zodat ook zij digitaal mee zijn. 

Code City: codeerles voor kinderen van alle Gentse basisscholen en STEAM-training voor de leerkrachten.

Cross&Le@rn: Cross&Learn bouwt aan een community van digi-helpers en traint hen om mensen met weinig digitale basiskennis digitaal sterker te maken.

Activiteiten in de De Krook, bibliotheek met digitale twist:

  • Digicafés, digitaal starten: gratis, laagdrempelige bijeenkomst rond digitale thema’s in het Krookcafé voor elke digitale beginner.
  • Digistaties en cursussen: kennismakingsessies en korte lessenreeksen over digitale toepassingen en mediawijsheid.
  • Workshops "digitaal maken": introducties en creatieve workshops rond vernieuwende makers-technologieën voor jong en oud.

Digibanken: Gentenaars die digitaal moeilijk mee kunnen, kunnen terecht voor een toestel, vorming en ondersteuning op maat in een van de Gentse Digibanken.

Digikriebels: Ouders en grootouders leren op school over ontwikkelingsdoelen aan de hand van digitale educatieve spelletjes die ze spelen met hun kleuter.

Digipunten: De Gentse Digipunten zijn openbare computerruimten waar je gratis een computer met internet kan gebruiken en er een begeleider klaar staat om te helpen bij digitale vragen.

Digitale uitleendienst: Gratis uitleendienst met ICT-materiaal (laptops, tablets, educatieve robots en randapparatuur) voor Gentse organisaties, diensten en scholen.

Daarnaast speelt Stad Gent ook een belangrijke rol in de projecten Digitaal Inclusieve Wijk samen met Antwerpen en Kortrijk en de City Deal E-inclusion by Design samen met 13 Vlaamse centrumsteden.

Meer info over Digitaal.Talent@Gent en hun projecten vind je op de website digitaaltalent.be