Volgens de algemene regel is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd.

Onder gewoonlijke verblijfplaats wordt verstaan: de plaats waar het centrum van de belangen van de hulpvrager ligt, de plaats waar de hulpvrager thuis is.

Het vaststellen van de gewoonlijke verblijfplaats gebeurt op basis van feiten die de maatschappelijk werker via het sociaal onderzoek verzamelt.