Korte beschrijving

In het high five-project kunnen leerlingen van de lagere scholen die zich duurzaam verplaatsen (te voet, met de fiets, met de skate) digitale munten sparen. De leerlingen hebben een polsbandje met een computerchip waarmee ze zich kunnen registreren aan de opgestelde palen in de schoolomgeving.  Elke registratie levert een punt op. Elke leerling heeft ook een uniek nummer waarmee ze kunnen inloggen op het online platform. Op het online platform kunnen leerlingen, ouders, de scholen en de stad het aantal registraties opvolgen en de scores per klas, school... vergelijken.  Op het platform krijgen de leerlingen ook suggesties voor de beste fietsroute naar school en een overzicht van de locaties van de high five-palen. Er staan er inmiddels 13 opgesteld in de stad.

De leerlingen worden voor het aantal registraties beloond met digitale munten waarmee ze voor allerlei beloningen kunnen sparen.

Aanleiding en doelstelling

De stad Harelbeke stelde vast dat ouders kun kinderen steeds minder te voet of met de fiets naar scholen laten gaan omdat er veel auto's in de schoolmgevingen zijn en dit brengt onveilige verkeerssituaties met zich mee. Niet alleen zorgt dit gedrag ervoor dat een vicieuze cirkel in stand gehouden wordt, de stad stelde ook vast dat de luchtkwaliteit in de schoolomgevingen hierdoor slecht is. 

Met dit project wil de stad die vicieuze cirkel doorbreken door leerlingen (en hun ouders) te motiveren om zich terug meer op duurzame wijze naar school te verplaatsen om zo de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit in de schoolomgevingen te verbeteren.

 

Betrokken partners

De stad Harelbeke, de scholen en Aptus (de leverancier)

Budget en subsidiƫring

Investeringsproject van ongeveer 30.000 euro. Recurrente jaarlijkse kost van 10.000 euro.

Timing

Voorjaar 2018: Voorbereiding project

September 2018: Lancering project in de centrumschool, met twee pilootschooljaren waar nodige bijsturing werd gedaan

September 2020: Start in andere Harelbeekse scholen

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen.

  • Zorg voor draagvlak in de scholen, ook bij het lerarenkorps, de ouders en de buurbewoners.  De leerlingen zelf zijn alvast enthousiast.;
  • Het is nodig om blijvend de vinger aan de pols te houden en het project en de resultaten te blijven monitoren om te verzekeren dat het project de beoogde impact bereikt en om indien nodig bij te sturen;
  • Om het enthousiasme en draagvlak te behouden is het nodig om het project blijvend onder de aandacht te brengen en het gebruik te promoten;
  • Om de digitale munten om te kunnen zetten in effectieve beloningen zijn goede afspraken nodig met de betrokken stakeholders: handelaars, verenigingen... en moet het gebruikte platform over voldoende integratiemogelijkheden beschikken.

Sterktes van het project

  • Win-win situatie voor ouders en kinderen enerzijds en de stad anderzijds.  
  • Dataverzameling zorgt voor beeld van de leerlingstromen in de schoolomgeving.
  • Het project draagt bij aan een ruimer beleid in functie van verkeersveilige schoolomgevingen.

Meer info

Ellen Vandeputte, strategisch planner stad Harelbeke, ellen.vandeputte@harelbeke.be, 056/ 733 403

Bijlagen en links