Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een waterschaarste werkt de Vlaamse Overheid met de maatschappelijk betrokken actoren aan een instrument dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen in aanloop naar of tijdens een waterschaarste.

Waarom dit project?

De voorbije zomers met hoge temperaturen en weinig regen hebben aangetoond dat Vlaanderen kwetsbaar is voor waterschaarste. Bovendien geven de klimaatprojecties aan dat dergelijke zomers die vroeger eerder uitzonderlijk waren, vaker zullen voorkomen.
De druk op onze eindige watervoorraden zal dan ook de komende jaren toenemen. Gelukkig hebben we nog geen crisis meegemaakt waarbij er heel moeilijke keuzes moeten gemaakt worden over wie het resterende water nog kan gebruiken. We hopen uiteraard dat het kader nooit moet ingezet worden, maar we zijn beter voorbereid als het toch nodig is.
 

Hoe verloopt het project?

Na een vooronderzoek in 2019 is de opdracht voor de uitwerking van het afwegingskader gestart op 1 januari 2020. De opdracht duurt 1 jaar.

Wie is er betrokken bij het project?

De Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Departement Omgeving, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie , het Departement Landbouw en Visserij, en het Agentschap Natuur en Bos hebben de handen in elkaar geslagen om samen met de betrokken maatschappelijke actoren toe te werken naar een zo maximaal mogelijk gedragen afwegingskader. 
Het studiewerk en overleg voor dit onderzoekstraject is in handen van een consortium onder leiding van de KU Leuven, waarin ook Sumaqua, KPMG, Cycloop, Bodemkundige Dienst Belgi√ę en UA zetelen. Zij organiseren hiervoor uitgebreid overleg met de maatschappelijk betrokken actoren, zoals de provincies, de bekkenco√∂rdinatoren, de polders en wateringen, de steden en gemeenten, de crisisdiensten, en de verschillende betrokken sectoren zoals de industrie, de land- en tuinbouw en de natuur, de adviesraden, de water- en rioleringsbedrijven, de verzekeringssector, enz.
 

Hoe zal het afwegingskader eruit zien?

Meer informatie over het project en over hoe het afwegingskader eruit zal zien, kan u terugvinden op de projectwebsite Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte.

Nieuws