Lokale besturen moeten hun troeven als werkgever meer in de verf te zetten. De VVSG werkt daarom aan een actieplan #Lokaalwerkt! dat de lokale besturen wil sensibiliseren en ondersteunen in hun  rol als aantrekkelijke werkgevers. Het plan bevat tien vuistregels voor lokale besturen.

1. Actieve & aantrekkelijke rekrutering

Publiceer innovatieve en aantrekkelijke vacatureberichten die opvallen tussen de vele jobaanbiedingen. Zowel de functie, de taal als de vorm van de vacature moeten potentiële sollicitanten aanspreken. Gebruik eigentijdse en resultaatsgerichte kanalen en organiseer campagnes om de vacatures bij de beoogde doelgroep te krijgen.

2.    Een kwalificatiebeleid op maat

Durf de traditionele diplomavoorwaarden en de aanvullende jobvereisten (taalkennis, mobiliteit, enz.) kritisch te bekijken en bij te sturen waar mogelijk. Kijk naast de wettelijke vereisten waaraan een sollicitant moet voldoen naar het potentieel bij kandidaten om hen zo alle kansen te geven op een job. Geef sollicitanten die nog niet voldoen aan alle verwachtingen een kans om aan de slag te gaan bij het lokaal bestuur.

3.    Alternatieve selectieprocedures

Evalueer je huidige selectie- en sollicitatieprocedure en organiseer snelle en efficiënte selectieprocedures op maat van de verschillende (knelpunt)functies. Gebruik hedendaagse en innovatieve instrumenten om medewerkers te selecteren.

4.    Modern werkgeversimago

Zorg ervoor dat sollicitanten, gaande van kortgeschoolden tot high potentials, allochtonen en autochtonen, … je bestuur zien als een moderne werkgever die heel wat te bieden heeft: een stabiele werkgever met uitdagende functies en een fair verloningssysteem en een aangename werkomgeving. Zet je eigen medewerkers in als ambassadeurs om nieuwe medewerkers aan te trekken.

5.    Interessante contracten en arbeidsvoorwaarden

Zorg voor een aantrekkelijke werkomgeving en voor uitdagende functies. Ga op een innovatieve manier om met bijvoorbeeld combinatie-jobs, contracten op maat, telewerken, verloning… en voorzie in de nodige arbeidsmiddelen en in een concurrentiële verloning voor je medewerkers.

6.    Zij-instroom vergroten

Vergroot de groep van potentiële werknemers door de lokale inactieve arbeidsmarkt aan te spreken, bv heroriëntering of activering van werkkrachten, werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of asielzoekers… Lokale besturen staan het dichtst bij deze mensen. Investeer maximaal in interne opleidingskansen om deze kandidaten te laten proeven van een job bij het lokaal bestuur met het oog op een duurzame tewerkstelling.

7.    Sterke samenwerking met onderwijs/scholen

Werk samen met (hoge)scholen en universiteiten in de buurt om zo je jobs bekend te maken bij de studenten. Bouw een sterk beleid rond werkplekleren uit en maak jongeren warm om bij je bestuur te werken.

8.    Ondersteuning nieuwe medewerkers

Zorg voor een degelijk onthaalbeleid zodat nieuwe medewerkers zich welkom voelen, informatie op maat krijgen en snel optimaal functioneren. Ondersteun medewerkers bijvoorbeeld met jobcoaches (bv. taal, re-integratie, onthaal nieuwe medewerkers…).

9.    Retentiebeleid

Zet actief in op de ondersteuning van medewerkers en streef naar werkbaar werk doorheen de ganse loopbaan. Zorg ervoor dat medewerkers tevreden zijn en voelen dat zij samen het verschil maken voor de inwoners van hun gemeente. Zet actief in op vorming, coaching en ondersteuning op maat van de medewerkers.

10. Organisatie dienstverlening

Zet je personeel slim en flexibel in, zowel in één dienst maar ook over verschillende diensten heen. Organiseer de dienstverlening in samenspraak met je medewerkers op zo’n manier dat bijvoorbeeld andere profielen deeltaken op zich kunnen nemen of combinatiejobs mogelijk zijn. Hou hierbij rekening met de competenties en de verwachtingen van medewerkers.

 

De VVSG wil besturen ondersteunen om deze vuistregels toe te kunnen passen. Besturen kunnen hiervoor gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden en de extra beleidsruimte die het nieuwe rechtspositiebesluit hen biedt.

14.000 vacatures bij de lokale besturen

VVSG persdossier