11284_9.jpg
Provider image

Het lokaal sociaal beleid is gericht op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Met deze doelstelling voor ogen kreeg elk lokaal bestuur vanuit het Decreet Lokaal Sociaal Beleid de opdracht om een sociaal huis te realiseren met een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie. Het begrip sociaal huis werd in het decreet niet verder verduidelijkt. Deze content vertrekt vanuit de visie dat het sociaal huis een toegankelijkheidsconcept is dat op lokaal niveau wordt uitgewerkt - en dat een antwoord biedt op de specifieke toegankelijkheidsproblemen in de lokale dienst- en hulpverlening. Het werken aan een toegankelijke lokale dienstverlening wordt beschouwd als een strategisch aandachtspunt voor gemeente- en OCMW-besturen. Het gaat immers om een opdracht die nauw aansluit bij hun missie en bij de algemene vraag van de burger naar een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening. De auteurs schuiven vier actieterreinen naar voren om in te spelen op toegankelijkheidsproblemen: Communicatie Proactief handelen en hulpverlenings-methodieken Loketwerking en ruimtelijke inbedding (inclusief klantgerichte dienstverlening) Participatie De auteurs zijn allemaal onderzoeksmatig of in de praktijk actief op een of meer van deze actieterreinen. Zij reiken naast denkkaders ook praktijkvoorbeelden en concrete werkinstrumenten aan, waar medewerkers en mandatarissen van lokale besturen mee aan de slag kunnen.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.