Handboek_VVSG_Statuut_van_de_lokale_mandataris_6.jpg
Provider image

Deze pocket is door de jaren heen uitgegroeid tot een onmisbare handleiding voor lokale mandatarissen die worstelen met vragen over hun financieel, fiscaal en sociaal statuut. Ook leidinggevenden, personeelsdiensten en sociale secretariaten krijgen dagelijks te maken met vragen over weddes en presentiegelden, politiek verlof, pensioenen, cumulatiebeperkingen, mandatenlijsten, beroepsgeheim, eretitels, enz. Statuut van de lokale mandataris biedt een antwoord op al deze vragen en is aangepast aan de nieuwe regelgeving van het decreet lokaal bestuur.