COVER_Handboek_VVSG_Statuut_van_de_lokale_mandataris-(002)_DEF.jpg
Provider image

Het uitoefenen van een lokaal politiek mandaat vraagt heel wat inzet van de betrokkenen. Het is dan ook terecht dat er werk wordt gemaakt van een goed financieel en sociaal statuut voor de lokale verkozenen. Het statuut van de lokale mandataris zit echter ook vrij complex in elkaar. Er moet met veel verschillende aspecten rekening gehouden worden. Daarom besteden we grote zorg aan het actualiseren van deze pocket, waarvan reeds de vijftiende editie verschenen is. Komen aan bod: de bezoldigingen en vergoedingen van mandatarissen, mandatenlijsten en vermogensaangiften en vermogensaangiften, politiek verlof, cumulatie van politieke mandaten, de pensioenregeling, eretitels, het beroepsgeheim en de tuchtregeling. We wijzigden en vulden de pocket in deze editie aan met o.a.: de laatste wetswijzigingen; gewijzigde bedragen ten gevolge van indexeringen en andere aanpassingen; nieuwe interpretaties van het recente basisbesluit op het statuut van de lokale mandatarissen, specifiek de regeling van de uittredingsvergoeding en de terugbetaling van sociale bijdragen; de nieuwe regeling van het politiek verlof. We beschrijven de toestand zoals die geldt sinds 1 januari 2019, wanneer het Decreet Lokaal Bestuur grotendeels in werking is getreden.