Provider image

Dit decreet past de Vlaamse regelgeving aan de Klokkenluidersrichtlijn aan. Personeelsleden van lokale besturen die uit de werkomgeving verkregen informatie over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden (klokkenluiders) moeten terechtkunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur intern bij hun eigen organisatie, maar melding bij externe meldingskanalen is ook mogelijk. Het is van toepassing op het eigen personeel, maar ook op een aantal derden. Politieke vertegenwoordigers…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.