Provider image

Autonome gemeentebedrijven vallen niet onder de btw-regeling voor openbare besturen en zijn bijgevolg gewone belastingplichtigen. Als uitbater van een inrichting voor sport of cultuur worden autonome gemeentebedrijven beoogd door de vrijstellingen van art. 44, par. 2, 3°, 6° en 7°, BTW-Wetboek. Voorts vereist de toepassing van deze vrijstellingen onder meer dat de uitbater een instelling is die geen winstoogmerk beoogt en die de ontvangsten uit die uitbating uitsluitend gebruikt tot dekking…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.