Provider image

Deze omzendbrief geeft duiding bij de nieuwe publicatieplicht en het hervormde bestuurlijk toezicht dat vanaf 01.01.2019 van toepassing is op onder meer de gemeenteoverheden (autonome gemeentebedrijven inbegrepen), de OCMW’ s, de politiezones en de hulpverleningszones en in voorkomend geval de publiekrechtelijke verzelfstandigde entiteiten of samenwerkingsverbanden van deze besturen. Ook wordt een overzicht gegeven van het goedkeuringstoezicht dat van toepassing is op onder meer…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.