Provider image

Deze wet bevat het boek 3 ‘Goederen’ van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, opgesteld door de wet 13.04.2019. Het regelt en moderniseert het onderwerp wat betreft de goederen, het eigendomsrecht, de mede-eigendom, burenrelaties evenals het recht van vruchtgebruik, erfpachtrecht en opstalrecht. Behalve het boek 8 ‘Bewijs’ zijn de andere boeken nog in te vullen (techniek van de aanbouwwet).

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.