Provider image

Autonome gemeentebedrijven vallen niet onder de BTW-regeling voor openbare besturen (overeenkomstig art. 6 BTW W.) en zijn bijgevolg gewone belastingplichtigen met recht op aftrek van voorbelasting volgens de normale regels. De handelingen verricht door een autonoom gemeentebedrijf als exploitant van een inrichting voor sport, cultuur en vermaak worden beoogd door een vrijstelling van art. 44, par. 2, 3°, 6° en 7°, BTW W.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.