Verzekeringen

Lokale besturen moeten verzekeringen aanbesteden. Uit een onderzoek uit 2017 van Audit Vlaanderen is gebleken dat veel te weinig lokale besturen dit doen. Het kan nochtans een besparing van 30% betekenen, berekenden specialisten. 

In de omzendbrief van 25 januari 2019 vraagt minister Homans aan alle lokale en provinciale besturen om de wetgeving overheidsopdrachten correct en loyaal na te leven bij het afsluiten van hun verzekeringscontracten.

Hier vind je voorbeelden van bestekken over verzekeringen van lokale besturen. Wij blijven aanvullen met interessante voorbeelden.

Website ABB

Ook via de website van ABB zijn er verschillende modelbestekken terug te vinden. 

Als je interesse hebt in de bestektekst van een van de overeenkomsten van het Facilitair Bedrijf, kan je contact opnemen via facilipunt@vlaanderen.be. Zij gaan dan bekijken of het voorbeeldbestek bezorgd kan worden.

Typecontract leningen

De VVSG biedt de besturen een typecontract voor het aangaan van leningen aan, met een bijhorend rekenblad. Deze kunnen een hulpmiddel zijn voor lokale besturen om op een verstandige manier vreemde middelen aan te trekken. De documenten zijn vergezeld van een toelichting, die niet alleen bijkomende uitleg geeft maar ook tal van tips bevat om de leningkosten zo laag mogelijk te houden. 

Naar pagina

Overheidsopdrachten