Gemeentelijk strafregister werd Centraal Strafregister

Vanaf 1 januari 2018 leveren gemeenten uittreksels uit het strafregister enkel nog af uit het Centraal Strafregister. Daarmee kwam een einde aan de overgangsperiode waarin het gemeentelijk strafregister werd afgebouwd en een oneigenlijke praktijk waarmee gemeenten belast werden. De VVSG en VLAVABBS hebben 5 jaar intensief samengewerkt in dit dossier. Toch blijft het belang van het strafregister bijzonder groot voor gemeenten, onder meer voor de aflevering van een drankvergunning.

De FOD Justitie heeft op vraag van de VVSG en VLAVABBS deze nuttige informatiepagina voor lokale besturen opgesteld.

Onderscheid uittreksel en moraliteitsonderzoek

Een politioneel, bestuurlijk of gerechtelijk moraliteitsonderzoek mag niet verward worden met een uittreksel strafregister. Enkel het uittreksel mag een weergave van veroordelingen en maatregelen uit het Centraal Strafregister bevatten. Het moraliteitsonderzoek betreft eerder een algemene screening van de betrokkene op basis van diverse gegevensbanken.

  • In de loop van een gerechtelijk onderzoek kan het strafdossier aangevuld worden met een politioneel moraliteitsonderzoek en/of een maatschappelijke enquĂȘte door het Justitiehuis.
  • Voor de strafrechter kan een moraliteitsonderzoek nuttig zijn om een (bijkomende) begeleidende maatregel op te leggen aan welbepaalde beklaagden.
  • De onderzoeksrechters baseren zich eveneens op getuigenverklaringen en het moraliteitsonderzoek van de betrokkene.
  • In het kader van assisenzaken en naturalisatiedossiers wordt een uitgebreid moraliteitsonderzoek gevoerd door de politiediensten in opdracht van het parket. 
  • De politiediensten hebben enkel voor gerechtelijke opdrachten toegang tot het Centraal Strafregister, zij kunnen ook een uittreksel type 593 Sv. opvragen bij de gemeente.
  • Een moraliteitsonderzoek dat uitgevoerd wordt door een bestuurlijke overheid en waar een bestuurlijke beslissing van afhangt, wordt niet altijd aanvaard door de Raad van State.
  • De wetgever heeft wel een grondslag voorzien voor een moraliteitsonderzoek in het kader van bepaalde vergunningen (taxi's, wapens, kansspelen, kinderopvang, nachtwinkel).

Recente items

Oproep: maak de afgifte uittreksel strafregister voor activiteiten met minderjarigen zo vlot mogelijk 1
Nieuws - 14-02-2023
Oproep: maak de afgifte uittreksel strafregister voor activiteiten met minderjarigen zo vlot mogelijk
# Burgerzaken, Innovatie en digitale transformatie, Bevolking, Strafregister, Bestuur Lees meer