Tien prioriteiten voor de brandweer in Vlaanderen

Netwerk Brandweer is het samenwerkingsverband tussen VVSG en de 20 Vlaamse brandweerzones. Eén van de voornaamste doelstellingen van Netwerk Brandweer is om de 20 Vlaamse brandweerzones te laten spreken met één stem. Daarom hebben de 20 brandweerzones een verkiezingsmemorandum gemaakt voor de volgende Vlaamse en federale regering met daarin 10 prioriteiten. Deze prioriteiten bevatten een veelvoud aan voorstellen om te komen tot efficiënte brandweerzones waar de brandweer in optimale omstandigheden zijn taak kan vervullen, zijnde het garanderen van de maatschappelijke continuïteit van de samenleving.

Recente kennisitems

Kennisitem - 20-06-2019
05.06.2019 MB tot opheffing van diverse MB's en omzendbrieven betr. de brandweer
# Noodplanning, Brandweer, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 04-06-2019
29.05.2019 Omz. 2019/C/45 over de vrijgestelde vergoedingen van vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige ambulanciers en vrijwilligers van de Civiele Bescherming
# Financiën, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Brandweer, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 27-06-2019
22.05.2019 KB betr. de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betr. de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een
# Noodplanning, Preventie en veiligheid, Brandweer, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 16-05-2019
08.05.2019 MB tot bepaling van de inhoud van de proeven voor de aanwerving van het personeel van de Civiele Bescherming
# Noodplanning, Brandweer, Veiligheid Lees meer