Publicaties

Recente kennisitems

Kennisitem - 20-06-2019
11.06.2019 MB ter uitvoering van het KB 06.12.2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in art. 3ter van de wet 08.07.1964 betr. de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van
# Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Brandweer, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid read.more
Kennisitem - 20-06-2019
05.06.2019 MB tot opheffing van diverse MB's en omzendbrieven betr. de brandweer
# Noodplanning, Brandweer, Veiligheid read.more
Kennisitem - 04-06-2019
29.05.2019 Omz. 2019/C/45 over de vrijgestelde vergoedingen van vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige ambulanciers en vrijwilligers van de Civiele Bescherming
# Financiƫn, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Brandweer, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid read.more
Kennisitem - 27-06-2019
22.05.2019 KB betr. de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betr. de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coƶrdinatie of een
# Noodplanning, Preventie en veiligheid, Brandweer, Veiligheid read.more