Auteur:

Gepubliceerd op: 08-02-2024

Op woensdag 7 februari besprak de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een wetsontwerp dat toelaat dat gouverneur gezagsbevoegdheden van burgemeesters over lokale politie overneemt. Dit wetsontwerp (nr. 3744) voegt een nieuw artikel 46bis toe aan de wet op de geïntegreerde politie (WGP). Door dit artikel zou een burgemeester of een korpschef aan de gouverneur kunnen vragen om de gezagsbevoegdheden van de burgemeester/politiecollege over de lokale politie (artikelen 42 tot 46 van de WGP) over te nemen in geval van acute of onverwachte veiligheidsproblemen die de grenzen van de lokale politiezone overschrijden. De gouverneur zou dan het gezag en de leiding over de betrokken lokale politiezones coördineren voor zolang de veiligheidsproblemen dat vereisen.

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de passage in het federaal regeerakkoord om tot een meer geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid te komen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze regeling was oorspronkelijk enkel voorzien voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij de korpschefs (van alle 6 de politiezones) onder gezag en leiding van de minister-president van de Brusselse regering kunnen komen te staan bij acute veiligheidsproblemen. In het huidige ontwerp wordt deze regeling nu uitgebreid naar alle gouverneurs van het land omwille van een opmerking van de Raad van State. Weliswaar met de beperking dat de Koning bepaalt voor welke gouverneurs deze regeling kan gelden en dat het KB bekrachtigd moet worden door de wetgever binnen de 4 maanden.

De VVSG heeft – samen met onze zusterverenigingen Brulocalis en UVCW – aan de leden van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken laten weten dat dit wetsontwerp een ernstige inperking van de gemeentelijke/zonale autonomie betekent. Eerder heeft ook de Raad van Burgemeesters vele kritieken en bezwaren geuit in zijn advies over dit wetsontwerp.

De Kamercommissie heeft het wetsontwerp gisteren in eerste lezing goedgekeurd.
 

Koen Van Heddeghem