Auteur:

Gepubliceerd op: 23-04-2024

De Vlaamse overheid voert sinds 2015, naar aanleiding van vertrekkende Syriëstrijders en jihadisme, een ad hoc beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme. Dit beleid omvatte opeenvolgende tijdelijke actieplannen, maar daar komt nu verandering in.

Omdat de voortdurende aandacht voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en negatieve polarisatie essentieel is, wordt het beleid nu decretaal verankerd.

Toch blijft het nog even afwachten of dit beleid ook effectief zal uitgevoerd kunnen worden in de volgende legislatuur. Om het decreet te concretiseren maakt de Vlaamse regering daarom nog werk van een uitvoeringsbesluit om de beleidsafstemming en – coördinatie verder vorm te geven.

De VVSG verwelkomt de vooruitgang naar een structureel en duurzaam beleid. Positief is alvast dat het decreet zorgt voor een beleidsperspectief op middellange termijn (6 jaar) met speciale aandacht voor de regierol van de lokale besturen. Als deze beleidsvisie in de toekomst samengaat met de juiste financiële stimulans, kan dit lokale besturen de ruimte geven om een effectieve lokale aanpak te ontwikkelen.

We zullen moeten afwachten of dit ook effectief zal uitgevoerd worden. Het decreet is namelijk afhankelijk van de nieuwe Vlaamse regering, die binnen een jaar na aanstelling een geïntegreerd actieplan moet opstellen.
 

Maarten De Waele