Gepubliceerd op: 01-02-2024

Door te investeren in extra veiligheidsmedewerkers trachten lokale besturen vooral verkeersveiligheid, inbraken en sluikstorten zelf aan te pakken. Bijna alle burgemeesters willen het veiligheidsbeleid in hun stad of gemeente stevig zelf in handen nemen. Toch geeft 1 op 3 burgemeesters aan dat ze moeilijk slagen in hun opzet. 8 op 10 vraagt meer ondersteuning van de centrale overheden. Dat blijkt uit een VVSG-bevraging die vandaag wordt voorgesteld op de Inspiratiedag Veiligheid in Gent.  
                                                               

Duidelijke prioriteiten

De burgemeesters geven in de bevraging aan dat vooral verkeersveiligheid, inbraken en sluikstort hun grootste prioriteiten zijn als het over de veiligheid in hun gemeente gaat.  Het zijn ook zaken waar de burger van wakker ligt. Door in te zetten op extra veiligheidsmedewerkers zoals GAS-vaststellers, sanctionerend ambtenaren en een coördinator bestuurlijke handhaving trachten lokale besturen deze problemen zelf aan te pakken.
 

Lokale aanpak

Zo goed als alle burgemeesters (93%) willen zelf de touwtjes van het veiligheidsbeleid stevig in handen nemen, ze vinden zich het best geplaatst om er de regie over te nemen. Ze bevestigen ook dat het fenomenen zijn die ze per definitie lokaal willen aanpakken, een bovenlokale aanpak is hier niet wenselijk. Lokaal kent men de situatie het beste en kan men er ook het beste op inspelen.

Toch geeft 1 op de 3 burgemeesters aan dat het moeilijk is om deze prioriteiten zelf aan te pakken. Er is bijzonder weinig ondersteuning van de centrale overheden. 80% van de burgemeesters vraagt dan ook meer ondersteuning van de centrale overheden, vooral op het vlak van financiering en expertise.

 

Meer financiering

De expliciete vraag van de burgemeesters naar financiële ondersteuning voor lokaal veiligheidsbeleid valt niet uit de lucht. De federale overheid komt wel tussen in de werking van politie en hulpverleningszones, maar er is geen structurele financiering voor de lokale besturen zelf op het vlak van veiligheid. Dat gaat in tegen de tendens waarbij lokale besturen steeds vaker de verantwoordelijkheid krijgen op het vlak van veiligheid. Zo kregen ze wel meer instrumenten, denk aan gemeentelijke administratieve sancties, de nieuwe wet op de bestuurlijke handhaving, … maar dat leidde niet tot middelen om die in de praktijk toe te passen. Steden en gemeenten willen hierin ook een rol opnemen, alleen is dat niet evident zonder centrale financiering. ‘We zijn niet verbaasd dat burgmeesters aangeven dat zij het moeilijk vinden om veiligheidsfenomenen aan te pakken. 3 op 5 burgemeesters vindt dat er onvoldoende ondersteuning is vanuit de centrale overheden. Dit moet veranderen als men ook in de praktijk het effect wil zien’, stelt de VVSG. In haar verkiezingsmemorandum formuleert de VVSG daarom een reeks concrete voorstellen.


De VVSG deed eind vorig jaar een bevraging bij de Vlaamse burgemeesters over het lokaal veiligheidsbeleid. Daarbij lag de focus op wat lokale besturen zelf kunnen doen en willen doen. We stonden stil bij de moeilijkheden die een burgemeester vandaag ervaart om het veiligheidsbeleid op lokaal niveau vorm te geven. Het ging dus niet om de taken of bevoegdheden van de lokale politiezones of hulpverleningszones.

Nathalie Debast, woordvoerder VVSG (0497 31 80 77)