Auteur:

Gepubliceerd op: 02-04-2024

Het Terug Naar Werk-fonds is op 1 april 2024 van start gegaan. Dit betekent dat werkgevers niet langer verplicht zijn om bij het beëindigen van het contract vanwege medische overmacht outplacementbegeleiding van 1800 euro aan te bieden aan hun contractuele en statutaire werknemers. In plaats daarvan moeten ze dit bedrag in het nieuwe Terug Naar Werk-fonds storten.

Ook lokale besturen vallen onder de nieuwe regeling. Een contractuele of statutaire werknemer die arbeidsongeschikt is en waarvan het contract door de werkgever vanwege medische overmacht wordt beëindigd, kan via het Terug Naar Werk-fonds gespecialiseerde dienstverlening op maat inkopen, zoals loopbaanbegeleiding of persoonlijke coaching. Het doel blijft hetzelfde: de ontslagen medewerker weer aan werk helpen. De medewerker moet een aanvraag indienen bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Na goedkeuring ontvangt hij een voucher waarmee hij gespecialiseerde hulp kan inkopen bij erkende dienstverleners.

Voor de werkgever gelden volgende verplichtingen:

  • Binnen 45 dagen na de beëindiging van de statutaire of contractuele arbeidsrelatie wegens medische overmacht moet een notificatie verstuurd worden naar het RIZIV. Dat kan elektronisch, via het online formulier.
  • Na de notificatie moet een bedrag van 1800 euro betaald worden aan het Terug Naar Werk-fonds.
  • Een overheidswerkgever die een statutaire medewerker eenzijdig ontslaat, moet de nodige socialezekerheidsbijdragen storten zodat de betrokkene sociale bescherming geniet. Dat geldt ook bij de beëindiging van de statutaire arbeidsrelatie wegens medische overmacht, bevestigde de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

Meer informatie op de website van het RIZIV.

Juridische bron: Koninklijk Besluit van 28 maart 2024 betreffende het "Terug Naar Werk-fonds"

Abderrazak El-Omari