Auteur:

Gepubliceerd op: 12-03-2024

Taxichauffeurs krijgen tot 30 juni 2025 de tijd om het vereiste taalniveau Nederlands te behalen. De overgangsmaatregel die tot 30 juni 2024 liep, wordt met een jaar verlengd om de chauffeurs de nodige tijd te geven.

Er is wel een belangrijke voorwaarde: deze chauffeurs moeten voor 30 juni van dit jaar kunnen aantonen dat ze zich hebben ingeschreven voor een taalcursus waarmee ze het nodige niveau kunnen behalen
Er is een digitaal opleidingsaanbod voor taxibestuurders uitgewerkt. Deze opleiding focust op het specifieke taalgebruik van de taxichauffeur. Om dit zo makkelijk mogelijk te combineren met een job als taxichauffeur, kunnen de opleidingsblokken flexibel ingepland worden.

Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs het Nederlands, op het niveau B1, richtgraad 2.1. en 2.2, beheersen. Chauffeurs die het A2-niveau behaald hebben, kunnen tijdelijk hun bestuurderspas krijgen, op voorwaarde dat ze binnen de twee jaar na ontvangen van hun bestuurderspas wel het nodige taalniveau beheersen. En die deadline is nu dus verschoven naar 30 juni 2025.

Lees meer in het nieuwsbericht van de Vlaamse overheid.
Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken stuurde hierover begin maart ook een mailing naar de steden en gemeenten

Erwin Debruyne