Auteur:

Gepubliceerd op: 13-05-2024

Op vrijdag 3 mei bekrachtigde de Vlaamse regering het verzameldecreet regiovorming. Dat verzameldecreet maakt de principes van regioconform samenwerken van toepassing op de intergemeentelijke samenwerkingsvormen bij de lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk, het wijk-werken, en de erfgoedcellen. Het bepaalt ook de territoriale afbakeningen van de organisaties sociaal-cultureel volwassenenwerk met een regionale werking. Dat wijzigingsdecreet werd op 30 april 2024 aangenomen door het Vlaams Parlement.
 

Laatste actie binnen het Vlaamse spoor

De afgelopen jaren kwam het regiodecreet tot stand, dat de afbakening van de referentieregio’s en de regels van de regioconformiteit voor intergemeentelijke samenwerkingen bepaalt. Daarnaast zorgden het verzamelbesluit en het verzameldecreet voor aanpassingen in diverse sectorale besluiten en regelgevingen. Tenslotte waren er ook verschillende sectorale initiatieven die de principes van de regiovorming toepassen binnen bestaande regelgeving. Het volledige overzicht van de verschillende initiatieven vind je terug in de tabel die de voortgang van het Vlaamse spoor van de regiovorming bijhoudt. Niet alle initiatieven die in de tabel zijn opgenomen werden uitgevoerd. Zo bleef een geplande aanpassing van de erkennings- en subsidievoorwaarden voor de intergemeentelijke samenwerking voor lokaal woonbeleid achterwege.

 

Lokale spoor loopt verder

Ondertussen gaat het lokale spoor van de regiovorming verder. Lokale besturen bouwen in de verschillende regio’s verder aan regionaal overleg en samenwerking. Ze worden daarbij ondersteund door Labo Regiovorming van de VVSG, dat eind 2023 financiële ondersteuning kreeg voor 2024 en 2025.

Het einde van de Vlaamse legislatuur wil natuurlijk niet zeggen dat de regiovorming nu “af” is. Niet alleen op het vlak van afstemming van samenwerkingsverbanden ligt nog heel wat werk op de tafel. Ook, en vooral, is het zaak om de komende jaren stevige regionale overlegplatformen en samenwerkingen tot stand te brengen. Daarom pleit de VVSG in haar memorandum voor een consistent kader voor de referentieregio’s en een versterking van de regionale samenwerking door hier vanuit de Vlaamse overheid expliciet en beleidsoverschrijdend op in te zetten.

Peter Hautekiet