Auteur:

Gepubliceerd op: 21-02-2024

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moeten voor de 285 Vlaamse gemeenten in totaal 7239 mandaten als gemeenteraadslid worden ingevuld. Dat zijn er 159 minder dan in 2018, zo blijkt uit VVSG-berekeningen op basis van het officiële inwonerscijfer dat op 14 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad verscheen.

Hoewel de Vlaamse bevolking de voorbije jaren met ca. 270.000 mensen groeide, zullen er de komende legislatuur toch minder gemeenteraadsleden zijn. Die daling heeft vooral te maken met de fusies waarbij in totaal 28 gemeenten vanaf 2025 dertien nieuwe gemeenten gaan vormen. Die operatie alleen al is goed voor 247 raadsleden en 46 uitvoerende mandatarissen minder. Daarnaast krijgen 44 Vlaamse gemeenten er twee raadsleden bij door een stijging van de bevolking en zijn er veertien waar het nieuwe college één extra schepen zal (of mag) tellen. In fusiegemeenten geldt een speciale regeling: zij mogen de eerste legislatuur twee schepenen meer aanstellen dan in een ‘gewone’ gemeente van dezelfde omvang en in de daaropvolgende bestuursperiode nog één extra.

In Antwerpen zijn er op 13 oktober ook rechtstreekse verkiezingen voor de districten. Het aantal districtsraadsleden stijgt er van 221 naar 238. Dat is vooral het gevolg van de creatie van het nieuwe district Borsbeek, dat 15 raadsleden zal tellen. Vandaag telt de gemeenteraad van de nog aparte gemeente Borsbeek 21 leden.

Voor de volledigheid geven we nog mee dat er in Voeren en de zes faciliteitengemeenten rond Brussel ook rechtstreekse verkiezingen zijn voor de OCMW-raden. Het gaat om in totaal 67 mandaten, even veel als in 2018. In de andere Vlaamse gemeenten zijn de gemeenteraadsleden ook meteen OCMW-raadslid, maar bestaat er wel een door de OCMW-raad gekozen bijzonder comité voor de sociale dienst. Al die comités samen zullen in de bestuursperiode 2025-2031 2266 leden tellen. Dat zijn er 85 minder dan in de lopende legislatuur. Die afname is het resultaat van enerzijds de fusies (-103) en anderzijds de stijging van het aantal inwoners (+18).

Jan Leroy