Auteur:

Gepubliceerd op: 26-04-2024

Brandweer, ziekenwagens en de civiele bescherming zullen voortaan dashcams mogen gebruiken om hun route naar een noodgeval te filmen. Een nieuwe wet voegt een hoofdstuk toe aan de Wet Civiele Veiligheid. Dit hoofdstuk bepaalt het gebruik van verschillende soorten camera’s, zowel vaste als mobiele, door hulpverleningszones en operationele eenheden van de civiele bescherming.

Belangrijke aspecten van de wet omvatten waar camera's gebruikt mogen worden, de voorwaarden voor geluidsopnames, de beoogde doeleinden voor het gebruik van de camera's en het verdere gebruik van beeldmateriaal.

De wet omvat daarnaast verschillende administratieve verplichtingen en maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder:

  • Vereiste toestemming van de zoneraad voor het gebruik van specifieke soorten camera's voor bepaalde doeleinden. Deze toestemming moet minstens worden bekendgemaakt op de website van de hulpverleningszone.
  • Regulering van de bewaartermijn van gegevens en het recht op toegang tot beelden en geluidsopnames van geïdentificeerde personen.
  • Beperkingen, zoals de anonimisering van gegevens en het delen van beelden met andere instanties en externe partijen tijdens een incident.
  • Verboden activiteiten, zoals het filmen met als doel het verkrijgen van informatie over de intimiteit van personen, en het gebruik van camera's voor personeelsevaluatie of tuchtprocedures.
  • Strafbepalingen voor overtredingen van de wet.

Deze toevoeging in de Wet Civiele Veiligheid, biedt de hulpverleningszones en de civiele bescherming een duidelijk kader voor het gebruik van camera’s tijdens hun opdrachten.

Lieselot Van Mol