Auteur:

Gepubliceerd op: 02-02-2024

Vanaf 1 oktober 2023 gelden nieuwe regels bij het ontslag van statutaire medewerkers van lokale besturen: de Vlaamse overheid heeft de ontslagregeling afgestemd op de contractuele regeling.

De nieuwe regeling houdt drie zaken in:

  1. Bij de beëindiging van arbeidsrelatie met de statutaire medewerker gelden voortaan de regels over het einde van de overeenkomst opgenomen in de Arbeidsovereenkomstenwet. 
  2. De arbeidsgerechten en niet de Raad van State zijn ondertussen bevoegd bij betwistingen over ontslag.
  3. De tuchtstraffen ‘ontslag’ en ‘afzetting’ werden uit het Decreet Lokaal Bestuur geschrapt. Daarbij gelden geen overgangsbepalingen.  Bij een eventueel ontslag om dringende reden als zwaarste disciplinaire sanctie moet een bestuur voortaan snel handelen en binnen de drie werkdagen het ontslag geven.

Op 12 januari 2024 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit bij de decretale ontslagregels goed. In het besluit staan nog andere zaken: over deeltijdse werkhervatting na arbeidsongeschiktheid van de statutaire medewerker die nog ziektekrediet heeft, over de herkansingstermijn na een negatieve evaluatie, over flexibele werkregelingen voor zorgdoeleinden van statutaire medewerkers, en over IFIC in de publieke thuisverpleging.

Lees meer over dat besluit en vind de VVSG-handleiding over ontslag bij lokale besturen.

Marijke De Lange