Auteur:

Gepubliceerd op: 29-04-2024

Om ervoor te zorgen dat werknemers van erkende dienstencheque-ondernemingen onder goede arbeidsomstandigheden kunnen werken en om de blootstelling aan bepaalde risico’s en onveilige situaties te beperken, heeft de Vlaamse regering op 22 maart 2024 principieel het ontwerpbesluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. Deze wijzigingen zijn specifiek gericht op het beter informeren van nieuwe gebruikers van dienstencheques.

Hier zijn de belangrijkste punten waarover de dienstencheque-ondernemingen nieuwe gebruikers moeten informeren:

  1. Toegelaten activiteiten: De dienstencheques kunnen worden gebruikt voor huishoudelijk werk, strijken, boodschappen doen en vervoer.
  2. Minimumduur van dienstverlening: Een dienst mag pas één dienstencheque vragen na minimaal één uur prestaties.
  3. Overhandiging van dienstencheques: De klant moet de dienstencheques pas overhandigen na de uitgevoerde dienst.
  4. Verbod op werken bij verwanten: Het is verboden om te werken bij een verwant tot in de tweede graad of bij iemand met dezelfde verblijfplaats.
  5. Veilig gebruik van producten en materialen: De informatie moet ook gaan over het veilig gebruik van schoonmaakproducten en materialen (ergonomie).
  6. Checklist voor veiligheid en risico’s: Er moet een checklist zijn die de concrete activiteiten beschrijft met aandacht voor veiligheid en risico’s. Deze checklist moet door zowel de klant als de dienstencheque-onderneming worden gevalideerd en ondertekend vóór de eerste dienstverlening. De dienst mag er ook voor kiezen om dit te verwerken in de schriftelijke overeenkomst in plaats van een apart document hiervoor te voorzien.

Lees het ontwerpbesluit en bisnota hierover na. Van zodra deze officieel zijn goedgekeurd, brengen we jullie hierover op de hoogte.

Let wel, alle verplichtingen op vlak van preventie en bescherming op het werk vanuit de federale regelgeving blijven van toepassing. Heel concreet is bijvoorbeeld ook een periodiek plaatsbezoek verplicht.

Joke Vandewalle