Auteur:

Gepubliceerd op: 13-05-2024

De stad Hasselt werkt samen met VLOCA (Vlaamse Open City Architectuur) aan een City of Things project genaamd Mobiliteitsbudget voor burgers.
 

Mobiliteitsbudget

Het Mobiliteitsbudget voor burgers biedt via een MaaS-aanbod (mobility as a service) toegang tot een mobiliteitsbudget, waarbij steden en gemeenten het beleid kunnen vertalen naar voordelen voor verschillende vormen van mobiliteit op specifieke locaties. Door slim gebruik van gebruiksdata worden publieke middelen geoptimaliseerd en inclusie bevorderd. Daardoor krijgt iedereen de kans om duurzame verplaatsingen te maken, wat congestie vermindert en economische winst oplevert.
 

VLOCA

Generieke architectuurcomponenten vormen de focus van VLOCA. Het houdt in dat ze ervoor zorgen dat de generieke architectuurbouwstenen die zij reeds bij andere projecten geïdentificeerd hebben voor de realisatie van een gelijkaardig project, gaan hergebruiken. Hierdoor kunnen ze sneller, efficiënter en meer omvattend een project vormgeven. VLOCA is een programma van het Agentschap Binnenlands Bestuur met de ambitie om te bouwen aan een interoperabel Vlaanderen. Interoperabiliteit legt de basis voor innovatie en bevordert economische groei door het benutten van gedeelde digitale infrastructuur.

Dat doet VLOCA aan de hand van een aantal stappen:

  • We bouwen een VLOCA-model: een uitgebreid schema waarin we samen met de initiatiefnemers de visie, missie, doel en succesfactoren in kaart brengen.
  • Vervolgens werken we via brainstorms en werkgroepen een aantal use cases uit.
  • Tot slot wordt alle data verwerkt tot een referentie document.

 
Deelnemen aan de werkgroep is een investering die niet alleen op korte termijn en binnen de ambities van het lopende project de nodige inzichten en maturiteit brengt, maar die ook voor toekomstige projecten een meerwaarde biedt. Tijdens de werkgroep krijg je toegang tot goede praktijken uit voorgaande VLOCA-trajecten of relevante initiatieven binnen het brede ecosysteem van de digitale transformatie in het Vlaamse landschap. 
 

Deelnemen

Ben je mobiliteits- of dataspecialist in je gemeente en wens je deel te nemen?

Op 11 juni (13.00u tot 16.00u) vindt een werkgroep voor de lokale besturen plaats. Schrijf je in.

! Let op, enkel de eerste thematische werkgroep van 11 juni focust zich op de lokale besturen. 

 

 

 

 

 

Michiel Apers