Auteur:

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Het Nederlandse Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) heeft de handreiking "Institutioneel racisme effectief aanpakken als werkgever, dienstverlener en beleidsmaker" ontwikkeld.

Deze gids ondersteunt lokale medewerkers en bestuurders die institutioneel racisme willen aanpakken. Gebaseerd op een eerdere (internationale) literatuurstudie van KIS over effectieve methoden tegen institutioneel racisme, is de gids specifiek ontworpen voor Nederlandse gemeenten maar biedt ze ook inspiratie voor steden en gemeenten in Vlaanderen.
 

Hoe institutioneel racisme aanpakken?

De aanpak van institutioneel racisme houdt in dat je als gemeente steeds opnieuw nagaat of er niet (onbedoeld) mensen worden uitgesloten door dat wat de gemeente doet: als werkgever, als dienstverlener en als beleidsmaker.

  • De aanpak richt zich op het tegenaan van racisme in alle lagen en werkzaamheden van de gemeente.
  • Het richt zich op zaken die in eerste instantie niets met racisme te maken lijken te hebben: denk aan het woonbeleid, de maatschappelijke dienstverlening of de werving- en selectieprocedures), maar in de uitvoering daar wel toe kunnen leiden.
  • Deze handreiking legt uit hoe je als gemeente de aanpak van institutioneel racisme in de eigen organisatie kan vormgeven.
     

Verschil met lokaal discriminatiebeleid?

Heel wat steden en gemeenten zetten in op een lokaal antidiscriminatiebeleid. Er is wel een verschil. Lokaal discriminatiebeleid is gericht is op het opzetten van activiteiten om discriminatie te verminderen. Denk aan activiteiten zoals omstanderstrainingen, correspondetietesten. Deze handreiking verschilt dan ook van de (Nederlandse) Handreiking Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten. Deze laatste handreiking gaat over hoe gemeenten een plan kunnen ontwikkelen voor de aanpak van discriminatie.

Sabine Van Cauwenberge