Auteur:

Gepubliceerd op: 21-02-2024

Heel wat lokale besturen maken een omgevingsanalyse en/of een inspiratienota  (of een lokaal administratief memorandum) voor de nieuwe bestuursperiode. De VVSG wil de lokale besturen inspireren om ook het thema diversiteit en gelijke kansen op de beleidsagenda te zetten.

Een goede omgevingsanalyse is essentieel

Voor het nieuwe meerjarenplan, dat zal lopen van 2026 tot 2031, is een geactualiseerde omgevingsanalyse essentieel. De VVSG wil lokale besturen ondersteunen bij het opstellen van deze cruciale analyse. Daarom vind je op onze website, tips en methodes en fiches voor 27 verschillende beleidsdomeinen. Hierin worden de taken en beleidsmogelijkheden van de lokale besturen beschreven, samen met relevante trends en beschikbare gegevensbronnen. 

Deze fiches, waaronder een fiche diversiteitsbeleid, bevatten ook richtvragen die dienen ter inspiratie om zowel de huidige als toekomstige situatie te belichten, evenals een overzicht van alle betrokken belanghebbenden en actoren. Daarnaast biedt VVSG een overzicht aan van de bredere maatschappelijke trends en de verwachte impact op het lokale beleid. 

De SDG's als insteek voor een lokaal diversiteits- en gelijke kansenbeleid

Ook de SDG's zijn een handig instrument om in te zetten op een diversiteits- en gelijke kansenbeleid. Op onze website vind je inspiratie rond: hoe je de SDG’s als kader kan inzetten bij de opmaak van je omgevingsanalyse en inspratienota, hoe je de SDG’s een plaats geeft in lokale verkiezingsprogramma’s en hoe je een bestuursakkoord SDG-proof maakt.

KLIQ en çavaria ontwikkelden de brochure ‘Leave no one behind -  SDG's en LGBT+ inclusie’ om lokale besturen op weg te helpen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te vertalen naar de praktijk. De focus ligt op wat steden en gemeenten kunnen doen voor holebi’s en transgenders.

Onze Nederlandse zusterorganisatie publiceerde ook twee interessante handreikingen rond de SDG's en het lokale beleid: een algemene handreiking en één specifieke rond de SDG's & inclusie met de focus op personen met een handicap. 

Meer inspiratie om in te zetten op gendergelijkheid (SDG 5) vind je de dan weer in de Toolkit Gelijkheid van mannen en vrouwen op Lokaal Niveau van onze Europes koepelorganisatie CEMR.

Inter ontwikkelde samen met de VVSG een visual Toegankelijkheid binnen de SDG’s.

De toolbox toegankelijke steden van Inter biedt inspiratie voor een toegankelijkheidsbeleid voor verschillende lokale beleidsdomeinen.

De website van Unia Kies gelijke kansen biedt ook nog steeds inspiratie voor het brede gelijke kansen en diversiteitsbeleid.

 

Inspirerende voorbeelden

Op zoek naar lokale inspiratie?

  • De stad Herentals heeft haar inspiratienota voor de volgende bestuursperiode al klaar. Ook Herentals maakte de koppeling met de SDG's.
  • In Harelbeke werken de medewerkers volop aan voorbereiding van de inspiratienota. Harelbeke neemt de SDG's als uitgangspunt met aandacht voor diversiteit en gelijke kansen.

 

Sabine Van Cauwenberge