Auteur:

Gepubliceerd op: 02-07-2024

Renovaties en nieuwbouwprojecten duiken overal op. Steeds meer bouwheren kiezen voor toekomstbestendig en duurzaam bouwen, maar duurzaam materialengebruik wordt vaak over het hoofd gezien. Circulaire bouwmethoden vereisen nieuwe kennis en extra budget, wat vaak een te negatief beeld schetst vergeleken met de realiteit – iets wat veel gemeenten al beseffen.

De vraag is: hoe implementeer je circulaire principes in een (ver)bouwproject? De VVSG en Vlaanderen Circulair hebben samen een aantal handige richtlijnen opgesteld om je op weg te helpen.
 

Hoe implementeer je circulaire principes in een (ver)bouwproject?

Ligt er een project op tafel waarbij je circulariteit wil implementeren? Of wil je even nagaan welke verdere stappen je kan zetten? Lees dan de brochure "Lokaal circulair bouwen: starten met circulariteit in jouw gemeentelijke (ver)bouwprojecten". Die brochure helpt je in het bepalen van de prioriteiten in een specifiek project en werkt verder op reeds bestaande elementen zoals de ambitiekaart circulair bouwen voor lokale besturen. De leidraad kwam tot stand in samenwerking met Circular Cities & Regions Innitiative en Vlaanderen Circulair.

Circulair bouwen structureel verankeren

Ervaring opdoen met een of meerdere projecten is een goede start. De volgende stap is om circulariteit structureel te verankeren in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De VVSG ondersteunt jouw gemeente hierbij. Daarom schreven we een inspiratienota “Circulair (ver)bouwen in de Beleids- en Beheerscyclus”. Daarin geven we tips en voorbeelden om circulaire (ver)bouwprincipes op te nemen in de omgevingsanalyse en de meerjarenplanning.

Elke de Taeye