Auteur:

Gepubliceerd op: 20-02-2024

De praktijkendatabank van Netwerk Klimaat rondde de kaap van 200 projecten. Deze praktijkendatabank op de website van VVSG verzamelt inspirerende klimaatprojecten, zowel rond energie en mitigatie als rond adaptatie. In 2024 komt er een nieuwe rubriek voor projecten rond sociaal klimaatbeleid bij.

Vele steden en gemeenten, intercommunales maar ook andere partners zorgden al voor input en deelden via de praktijkendatabank hun ervaringen en leerlessen. Neem dus zeker een kijkje als je werkt aan of zoekt naar een eigen projectidee.

Menen droeg met 5 praktijken een mooi steentje bij en zorgt nu ook voor nummer 200. Het Barakkenpark is een nieuwe groene long langs de Leie naast een dichtbebouwde grenswijk. Van de kostprijs van dik 1 miljoen euro betaalde Menen zelf 54%. Op vlak van LEKP-doelstellingen is dit project goed voor 325 extra bomen en 1848 m3 wateropvang (buffering en infiltratie).

Andere recente boeiende praktijken uit Menen zijn het werken met een verplicht conformiteitsattest (wat gepresenteerd werd op het laatste webinar van Netwerk Klimaat rond de huurmarkt) en een project dat leegstand en verkrotting aanpakt via aankoop door de woonmaatschappij. Ook dat is een manier om sloopbeleid en sociale doelstellingen te combineren.

Zelf een interessante praktijk delen? De praktijkendatabank (en de handleiding om zelf een input te doen) vind je hier. We gaan zo snel mogelijk naar de 300!

Maarten Tavernier