Gemeentelijk waterbeleid

Elke gemeente heeft in haar dagelijkse werking regelmatig te maken met waterbeheer. Tal van beslissingen hebben een invloed op het watersysteem.
 
Via de aflevering van omgevingsvergunningen treden de gemeenten sturend op. De wijze waarop water het particulier domein verlaat of niet verlaat, is immers bepalend voor het verdere beheer.
 
Als beheerder van het openbaar domein beheert de gemeente mee de lokale waterlopen en grachten op haar grondgebied, en het afvalwater dat via het openbaar domein wordt afgevoerd voor behandeling.  Ook bij de aanleg van parken en pleinen moet de gemeente beslissen hoe ze met het water zal omgaan. Langs wegen is er het regenwater van de weg dat moet worden opgevangen, het overtollige regenwater van het particulier domein, en het afvalwater van de inwoners dat via riolen getransporteerd wordt naar zuiveringsstations.
 
Water is steeds vaker een meerwaarde voor stadsontwikkeling en recreatie. Van oudsher is water een belangrijk transportmiddel, een aspect dat met de toenemende mobiliteit aan belang wint. Water speelt bovendien een cruciale rol bij de klimaatproblematiek. Voorspellingen spreken over meer water in de winter en drogere zomers met korte, hevige zomerstormen. Het waterbeleid zal ook hiermee rekening moeten houden. Ten slotte heeft de mens zelf zuiver water nodig om te drinken en voor zijn hygiëne. Vervuild water was tot de 19de eeuw in Vlaanderen een bron van epidemieën. We zijn dus sterk afhankelijk van het water, en zuiver en geschikt water is een schaars goed. Slechts 2,5% van alle water op aarde is zoet. Hiervan is maar 0,01% direct beschikbaar voor de mens.
 

Recente items

De inschrijvingen voor VVSG klimaatdag zijn vanaf vandaag geopend! 1
Nieuws - 08-02-2024
De inschrijvingen voor VVSG klimaatdag zijn vanaf vandaag geopend!
# Energie en klimaat, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Milieu, Water | Klimaatadaptatie, Fietsbeleid, Circulaire economie, Renovatie Patrimonium, Warmte, Circulair bouwen & renoveren, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Duik mee in de Week van het Water 2024 2
Nieuws - 25-01-2024
Duik mee in de Week van het Water 2024
# Water | Klimaatadaptatie, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Vrije tijd Lees meer
Wateroverlast vergt een meerlaagse en continue aanpak 3
Kennisitem - 12-01-2024
Wateroverlast vergt een meerlaagse en continue aanpak
# Water | Klimaatadaptatie, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunning, Energie en klimaat, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Nieuwe planschaderegeling is sprong in het diepe 4
Nieuws - 21-12-2023
Nieuwe planschaderegeling is sprong in het diepe
# Economie, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Milieu, Wonen, Omgevingsvergunning, Water | Klimaatadaptatie, Burgerparticipatie, Detailhandel, Overlegtafels economie, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer