Met het klimaatbeleid hebben lokale besturen een duidelijk doel, namelijk een CO2-reductie bewerkstelligen, voor sommige is dit een daling van 30% andere lokale besturen zijn ambitieuzer en gaan voor 50%. Om te weten in welke mate de huidige acties een impact hebben en hoe toekomstige acties impact kunnen hebben moeten er goede tools voor handen zijn. 

Het datalandschap is echter een heel divers landschap, daarom trachten wij jullie een overzicht te geven van de belangrijkste tools en willen we jullie in de toekomst via intervisies e.d. de nodige ondersteuning bieden.

Ervaar je problemen omtrent het capteren van data? Heb je specifieke noden? Of zit je met vragen? Neem contact op via elke.detaeye@vvsg.be

Maak je zelf gebruik van een tool die hier niet opgesomd staat? Geef ons gerust een seintje via netwerkklimaat@vvsg.be

Recente items

Inspiratiekaart renovatiebeleid moet gemeenten (en hun inwoners) helpen bij renovatiestrategie  1
Nieuws - 13-02-2023
Inspiratiekaart renovatiebeleid moet gemeenten (en hun inwoners) helpen bij renovatiestrategie
# Renovatie Patrimonium, Energie en klimaat, Klimaatdata en -tools, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer