wijkwerken.jpg
Provider image

Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Op deze manier wil wijk-werken werkzoekenden terug activeren op een laagdrempelige manier.

Categorie

Tewerkstelling

Doelen

  • Werkzoekenden en personen in maatschappelijk kwetsbare posities een job aanbieden op laagdrempelige manier.
  • Werkzoekenden en personen in maatschappelijk kwetsbare posities een opstap bieden naar het normaal economisch circuit en hen terug activeren.

Doelgroep

  • Personen in maatschappelijk kwetsbare posities
  • Personen met een migratieachtergrond
  • Anderstalige nieuwkomers
  • Werkzoekenden

 

Beschrijving

Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Op deze manier wil wijk-werken werkzoekenden terug activeren op een laagdrempelige manier.

Succesfactoren

  • Het is een laagdrempelige manier om te starten met werken.

Uitdagingen

  • Opdrachten op maat vinden.
  • Continuïteit brengen bij de gebruikers.
  • Het duidelijk maken van rechten en plichten.

Deze praktijk in

Alken

Alken biedt werkzoekenden een werkervaring (maximum 12 maanden) die oploopt in uren zodat de wijk-werker na een jaar kan ingeschakeld worden in het normaal economisch circuit of andere verdere stappen kan zetten in zijn traject naar werk. Alken heeft daarbij een wijk-werkbemiddelaar aangesteld. Deze functie houdt in: wijkwerkers informeren, opdrachten laten uitvoeren bij gebruikers, contact met wijkwerker en gebruikers, functioneren overlopen, evaluatie, ... gebruikers informeren, opstarten en matching met wijkwerkers.

Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout

Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Concreet betekent het dat de langdurig werkzoekende enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. 

Genk

Wijk-werkers mogen 60 uren per maand opdrachten uitvoeren bij een gebruiker gaande van tuinopdrachten, begeleiding van personen tot logistieke taken. Werkzoekenden krijgen hiervoor een vergoeding bovenop hun uitkering. 

Contactwijk-werken@genk.be

Meer infoWijk-werken

Beleidsdomeinen

Personeelsbeleid

Integratie

Werk

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.