Het is het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) dat de beslissingsbevoegdheid heeft over individuele dossiers maatschappelijke dienstverlening.

De decretaal vastgelegde bevoegdheden van het BCSD worden bepaald in artikel 113 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB). Er zijn vier aan het BCSD (of haar sub-comités) toegewezen bevoegdheden :

1.           De besluitvorming rond alles wat te maken heeft met maatschappelijke dienstverlening

2.           De besluitvorming rond alles wat te maken heeft met maatschappelijke integratie

3.           De bekrachtiging van beslissingen van de voorzitter van het BCSD

4.           Het geven van (niet-bindend) advies