regio zonder gemeentehuizen.png
Provider image

Voor de 350.000 inwoners en residenten van alle 17 gemeenten van de westhoek een digitale 24/7 interactie tussen burger en alle overheden bekomen. Door de gemeentelijke dienstverlening via een uniek e-loket voor de burger benaderbaar en transparant te maken, zijn fysieke verplaatsingen naar het gemeentehuis niet langer nodig. Deze manier van aanpakken is maximaal digitaal, uniform en laagdrempelig.

Doelstelling

De dienstverlening maximaal digitaliseren zodat deze beter toegankelijk wordt gemaakt in een uitgestrekte regio zoals de Westhoek.

De digitale maturiteit van de lokale besturen verhogen zodat digitalisering ingebed zit in de organisatie. Op deze manier kan er ook een versnelling gemaakt worden van digitaliseringsprojecten doordat er naar een uniforme regionale manier van werken gestreefd wordt, met maximaal gebruik van Vlaamse bouwstenen.

De burger kan op die manier tijd – en plaatsonafhankelijk beroep doen op de gemeentelijke diensten. Deze wordt telkenmale gebruiksvriendelijker door onder andere het ‘only once-principe’ toe te passen.

De lokale besturen voeren nu alle digitale transformaties individueel uit. Hierdoor moeten ze allemaal investeren in kennis, tijd en resources. Door het op regionaal niveau te organiseren wordt dit een stuk efficiënter.

Een regionale stuurgroep digitalisering is hierdoor opgericht om dit allemaal in goeie banen te begeleiden.

Er wordt gestart met een uitbouw van een regionaal IT team. Deze zal de digitaliseringsprojecten realiseren en aansluitend onderhouden en ondersteunen. Op die manier wordt de digitalisering over de gemeentegrenzen heen getrokken.

Daarvoor wordt er een inventaris van de regio gemaakt om een goed beeld te krijgen van de diversiteit van digitalisering in de regio.

Betrokken partijen

De regionale stuurgroep bestaat uit de IT managers van De Panne, Koksijde, Veurne, Diksmuide, Poperinge, Zonnebeke en Ieper, een vertegenwoordiger uit het algemeen directeursoverleg en DVV Westhoek. Er wordt nauw samen gewerkt met Digitaal Vlaanderen en tal van experten uit andere lokale besturen, organisaties en sectoren worden betrokken bij het project.

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis

Resultaat

De eerste stappen zetten in een e-Westhoek en een plan opmaken. Daarin wordt een transformatieproject met concrete acties voor enkele jaren ver opgesteld.

Bereik

Inwoners die niet bij een kerngebied wonen, hoeven geen verre verplaatsing meer te maken voor de dienstverlening. De stuurgroep digitalisering wordt betrokken bij andere subsidietrajecten van de regionale digibanken en uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid ‘Wintegratie’.

Tips

  • Kijk zeker over de muren heen om informatie te verzamelen van andere projecten.
  • Richt een stuurgroep op die het vertrouwen krijgt van de lokale besturen en neem en intergemeentelijke organisatie mee in het traject.
  • Laat je inspireren door experten op verschillende niveaus.

Toekomstplannen

De uitkomst van dit project is een plan voor de toekomst. Hier wordt zeker nog gevolg aan gegeven en is slechts een beginpunt voor de e-Westhoek. Een vervolgproject zal ook opgesteld worden om in te dienen bij een volgende oproep.

Praktische informatie

  • Wim Anckaert, wim.anckaert@dvvwesthoek.be051 97 04 09
  • Dit project loopt ten einde in oktober en wordt hopelijk dan verdergezet
  • Totale projectkost is geraamd op € 172.915,85 € waarvan 92 000,00 € gesubsidieerd is via het project Gemeente zonder Gemeentehuis. De lokale besturen hebben een eigen financiële inbreng van € 22.915,85 + inbreng van eigen personeel van € 58.000.

Jouw praktijk delen?

Deel je ook graag je praktijkervaring met collega's? We zijn steeds op zoek naar innovatieve voorbeelden om te delen. Beschrijf kort je case en bezorg het aan eliene.rijcken@vvsg.be.

Contacteer ons!