Gemeenten en OCMW's hebben naast de mogelijkheid om te fuseren verschillende mogelijkheden om samen te werken. Cruciaal voor de toekomst is dat deze samenwerking gebeurt binnen de referentieregio (al zijn er ook uitzonderingen). Samenwerking met andere partners kan o.a. via:

Intergemeentelijke samenwerking (IGS)

Via intergemeentelijk samenwerkingsverbanden kunnen gemeenten samen een doel realiseren. Vaak worden door deze "intercommunales" oplossingen gezocht voor zaken die voor elke gemeente afzonderlijk te duur zouden zijn of moeilijk te realiseren. Er zijn verschillende vormen van intergemeentelijke samenwerking:

Andere vormen

Buiten deze structuren zijn er ook nog andere samenwerkingsvormen: de meergemeentepolitiezones, eerstelijnszones, hulpverleningszones, PPS, enz.

OCMW-verenigingen en OCMW-vennootschappen

Ook OCMW’s kunnen samenwerkingsverbanden met andere OCMW's aangaan. Anders dan bij de gemeenten zijn deze vormen geschikt om ook met andere entiteiten samen te werken: andere OCMW’s, andere openbare besturen (dus ook gemeenten) of met andere rechtspersonen zonder winstoogmerk. Er zijn verschillende vormen van OCMW-verenigingen en -vennootschappen:

Naast de lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) en hun eigen parternschappen zijn de volgende overheden actief in het bestuurlijke landschap:

  • de provincies
  • de Vlaamse overheid
  • de federale overheid
  • de Europese Unie

Ook interessant:

Gemeentelijke fusie