Bijen hebben een belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten.

Maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Ze vinden moeilijk plaatsen om zich voort te planten en hebben te weinig voedsel door een gebrek aan nectar- en stuifmeelrijke bloemen.

Ambassadeurs Dominique Persoone en Britt van Marsenille vragen aan iedereen om hun eigen tuin in te richten als B&B voor bijen!
Doe mee en kies als echte bijenheld voor een tuin waar bijen welkom zijn!

Contactgegevens

 

Week van de Bij zet zich als ondersteuner in op:

Werf “laten we een boom opzetten”: vergroening;

  • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
  • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
  • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m² vanaf 2021 t.e.m. 2030);

Werf “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit;

  • Doelstelling: 1m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m² ontharding)
  • Doelstelling: per inwoner 1m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet Week van de Bij volgende ondersteuning:

Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake Biodivers en bijenvriendelijk groenbeheer in steden en gemeenten via de wedstrijd ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen’ ism VVOG.

  • Via de wedstrijd krijgen de deelnemende steden en gemeenten begeleiding en advies.
  • Elke deelnemende stad of gemeente wordt jaarlijks bezocht voor een procesbegeleiding.
  • Thematisch worden thema’s als ontharding, ruimte voor water, biodiversiteit … actiegericht aangepakt.
  • Elke jaar wordt gratis campagnemateriaal in info voorzien.