In kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact organiseerde het VVSG-Netwerk Klimaat enkele webinars die voor extra verduidelijking kunnen zorgen voor de lokale besturen:

Naar aanleiding van de lancering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact organiseerden we samen met het Kabinet van viceminister-president Bart Somers en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een webinar. Tijdens deze webinar gingen we dieper in op de vragen die lokale besturen, intercommunales en geïnteresseerde organisaties hebben zodat het klimaatpact, de financiële ondersteuning en praktische elementen duidelijk zijn voor iedereen.

Daarnaast organiseerden we begin 2022 4 webinars rond de 4 werven opgenomen in het Vlaams Lokaal energie- en Klimaatpact dat ondertussen ondertekend werd door 293 Vlaamse steden en gemeenten.  

Op 9 september 2022 organiseerden we samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur een webinar waarin het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 werd toegelicht. Er werd stilgestaan bij de concrete vernieuwingen binnen het LEKP 2.0, de financiële rapportering en subsidiëring alsook bij de monitoring via Pactportaal en Groenblauwpeil. 

Op 8 december 2023 lanceerde ABB de vernieuwde LEKP-portaal en organiseerden we een webinar om het nieuwe portaal en de rapporteringsflow 2023 toe te lichten.

Je kan alle webinars hieronder bekijken. Neem zeker ook een kijkje op onze pagina "Veelgestelde vragen klimaatpact".