Aan de slag met de lokale warmtetransitie!

Gemiddeld 3/4 van het energieverbruik van de Vlaamse gezinnen gaat naar warmte. 85% van die warmtevraag wordt vandaag nog ingevuld door fossiele brandstoffen. Deze 2 cijfers maken meteen duidelijk dat de lokale duurzame warmtetransitie een dringende zaak is. Een verstandige manier om die transitie in gang te zetten is door een lokaal warmteplan op te maken, gekoppeld aan de renovatiestrategie die focust op de beperking van de warmtevraag in gebouwen. Zo’n lokaal warmteplan zet aan de hand van een visie, een warmtezoneringsplan en een concreet actieplan de krijtlijnen uit voor fossielvrij verwarmen en koelen. De 293 lokale besturen die het LEKP ondertekenden hebben zich reeds geëngageerd om hiermee aan de slag te gaan. Het VVSG Netwerk Klimaat ondersteunt de lokale besturen hierbij op 5 manieren: 

Naar een warmtebeleidsplan in 4 stappen