VVSG zet samen met Vlaanderen in op sterke dienstverlening voor vrijwilligers

Drempels aanpakken voor vrijwilligerswerk

De VVSG en de Vlaamse overheid zijn allebei overtuigd van het belang van vrijwilligers en hun inzet. Vrijwilligers en hun verenigingen gedijen best in een waarderende omgeving die aandacht heeft voor de administratieve drempels en het papierwerk minimaliseert. De Vlaamse overheid maakt werk van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid en ziet hierbij terecht een belangrijke rol weggelegd voor de lokale besturen. Vrijwilligers krijgen op veel overheidsniveaus en ook bij andere dienstverleners te maken met procedures zoals subsidieaanvragen, vzw-wetgeving, btw-regels, vergunningen, SABAM-regels, verzekeringen, enz.

Een sterk Vlaams engagement

Vlaanderen onderzoekt nu of een digitaal instrument zoals een loket of een webportaal een oplossing kunnen beiden. Dienstverleningsprocedures op verschillende overheidsniveaus digitaliseren en ontsluiten via één instrument en ze ook zo raadpleegbaar maken voor alle stakeholders moet administratieve vereenvoudiging opleveren. Maar welke van deze procedures zijn het belangrijkst ? Welke hebben meer impact en zouden dus prioritair aangepakt moeten worden?

VVSG roept haar leden op om expertise en goede praktijken te delen

VVSG ziet de meerwaarde op lange termijn van dit initiatief. We roepen onze leden op hun ervaringen en hun aanpak te delen . Hoe loopt de dienstverlening in jouw gemeente? Beschikken jullie al over een actief digitaal loket? Hebben jullie goede ervaringen of een sterke visie op het werken met vrijwilligers? Vlaanderen wil graag in dialoog gaan met lokale besturen om een aanpak op maat uit te tekenen. Wil je graag meewerken aan dit waardevolle project neem dan contact met ons op.

Toon met de nieuwe tool van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw gratis actuele teksten over vrijwilligerswerk op de website van je stad, gemeente, of OCMW. Wijzigt er iets aan de kostenvergoedingen? Is er een wetswijziging? Daar hoef je je geen zorgen meer over te maken. Wij passen dit centraal aan. Het verschijnt meteen correct op jullie website. Alles gebeurt automatisch en ziet eruit als een deel van de website van stad of gemeente.

Zo vecht je mee tegen versnippering in het vrijwilligerswerk én je biedt een superservice aan je bezoekers aan. Deze nieuwe tool is volledig gratis en aanbevolen door VVSG!

Ga onmiddellijk aan de slag!

Vraag en aanbod matchen

Op www.vrijwilligerswerk.be kunnen vrijwilligers op zoek gaan naar geschikt aanbod.
De vacatures kunnen door de tool ook gekoppeld worden aan de lokale website.

Daarnaast zijn er ook private spelers op de markt die daarop inzetten zoals bijv. Give a Day.