Elke mandataris kan adviesvragen stellen aan de VVSG. De VVSG is belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkbouwer van en voor de lokale besturen. Alle steden en gemeenten zijn lid de vzw VVSG, waardoor al hun politici vragen kunnen stellen.

Waarbij kunnen we helpen en waarbij niet?

Wij leggen de regelgeving uit en hoe die toe te passen maar gaan geen lokale politieke discussies beslechten. Als ledenorganisatie is dat niet onze taak. Wel kunnen we het kader geven waarbinnen beslist wordt en meegeven hoe dat kader volgens ons geïnterpreteerd moet worden. Ook kunnen we advies geven over mogelijke verdere stappen die men nog kan nemen. Ook wanneer u als mandataris graag even iets aftoetst, dan kan dat steeds bij ons.

VVSG heeft niet als taak om uiteindelijk te oordelen of een bepaalde beslissing al dan niet wettelijk is. De Vlaamse regering is de toezichthoudende overheid en ziet toe op de beslissingen van de lokale besturen. Deze beslissingen moeten overeenstemmen met de wet en mogen het algemeen belang niet schaden. Als u vindt dat een beslissing tegen de wet (bv. het decreet lokaal bestuur) indruist dan kan u een klacht indienen bij 'het toezicht'. De gouverneur, die optreedt als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering, zal de klacht bekijken en beslissen. Een slechte beslissing kan vernietigd worden. Voor meer info zie: Klachtenwegwijzer

Hoe kan je je vraag stellen?

De meest efficiënte manier is een mail te sturen naar info@vvsg.be. Je mail wordt dan meteen aan de juiste VVSG-medewerker toegewezen en die zal zo snel als mogelijk antwoorden. Is het een dringende vraag? Maak dat dan duidelijk bij het onderwerp zodat dit opvalt tussen de vele vragen die binnenkomen.

Ook wie liever een telefonisch overleg heeft naar over een vraag, stuurt best een mail naar info@vvsg.be met daarin een korte schets waarover het gaat, de vraag tot een telefonisch contact en je telefoonnummer. Je kan ook zelf bellen naar  02 211 55 00 (elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op vrijdag tot 16 uur - in de maanden juli en augustus elke dag tot 16 uur). Het telefonisch onthaal zal je dan proberen doorschakelen naar de juiste medewerker als die bereikbaar is op dat moment.