Met Vlaamse Veerkracht wordt de komende jaren niet minder dan 4,3 miljard euro geïnvesteerd in de heropstart van de economie en de samenleving post-corona. Het relanceplan behelst 7 speerpunten, 35 clusters en 180 projecten. Welke projecten zijn relevant voor lokale besturen? Bekijk hier een overzicht (thematische clusters waaronder de projecten vallen, staan in het vet). De lijst wordt regelmatig geactualiseerd en uitgebreid met relevante informatie.

Overzicht: relanceprojecten voor lokale besturen

Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)

Fietsinfrastructuur

Opleidings- en loopbaanoffensief

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.