De Vlaamse overheid ontwikkelde een online gids die je wegwijs maakt in het proces van een innovatieve overheidsopdracht.

De gids is nog ontwikkeling, maar op de webpagina kan je reeds doorklikken naar verschillende topics over de fase van voorbereiding en aanbesteding van een innovatieve overheidsopdracht. Een derde luik over de uitvoering staat nog niet online. 

Een vierde luik geeft inzicht in het begrippenkader dat de Vlaamse overheid hanteert en een vijfde luik bevat linken naar de websites van Vlaamse, federale en Europese entiteiten.