In 2015 werd het “Vlaams actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme” gelanceerd als reactie op de eerste signalen van vertrekkers naar het oorlogsgebied in Syrië en Irak. De coördinatie van het actieplan en de Vlaamse aanpak van radicalisering werd geplaatst in handen van het agentschap Binnenlands Bestuur. Het agentschap stuurt tevens het "Vlaams overlegplatform radicalisering" aan, waar de bevoegde beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, jeugd, werk), het agentschap integratie & inburgering, FOD-justitie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) instaan voor de opvolging en evaluatie van dit actieplan.

Het actieplan werd in 2017 geactualiseerd op basis van een gewijzigd dreigingsbeeld en nieuwe inzichten over de aanpak van radicalisering en polarisering. Het actieplan telt vijf grote beleidslijnen:

  1. Coördinatie en samenwerking in de uitvoering
  2. Ondersteuning van de lokale aanpak
  3. Organiseren van een persoongerichte aanpak
  4. Versterken van kennis en expertise
  5. Mobiliseren van het middenveld

De maatregelen hebben onder meer betrekking op ondersteuning van steden en gemeenten, ondersteuning van leerkrachten en ouders, het versterken van de weerbaarheid en het ondersteunen van de zoektocht naar een eigen identiteit. plan geactualiseerd op basis van een gewijzigde beleidscontext, nieuwe inzichten over de aanpak en een gewijzigd dreigingsbeeld. Voor een overzicht van acties en maatregelen kan u het actieplan ter preventie van gewelddadidige radicalisering en polarisatie doornemen.