Korte uitleg

VIBE is de gangmaker die regeneratief ontwerpen en bouwen op de kaart zet. We slaan de brug tussen de pioniers en de trendsetters. Zo laten we regeneratieve innovaties en nieuwigheden ingang vinden in de bouwwereld.

We verenigen de toonaangevende vernieuwers in de bouwsector. Onze leden, bouwpartners en ambassadeurs zijn ervan overtuigd dat onze bouwpraktijken anders kunnen. In onze ledencommunity ontmoeten ze gelijkgestemde vernieuwers.

Troeven van VIBE:

 • VIBE bekijkt een bouwproject/proces integraal (vanuit het perspectief van regeneratieve ontwikkeling).
 • VIBE is zowel thuis op gebouw- als op wijkniveau en bekijk elk project in zijn specifieke context.
 • VIBE heeft goede kennis van GRO, de Living Building Challenge en de duurzaamheidsmeter wijken.
 • Relevante projecten: Lerend Netwerk GRO, Postgraduaat Circulair Bouwen, Postgraduaat Mens en Milieuvriendelijke Bouwen en Wonen, Advies circulair bouwen voor gemeentebesturen, Advies duurzame stedenbouw voor gemeentebesturen, Lezingen ‘Stedenbouw kan ook zo’,  Groenblauwe Parels (ism met 3 sociale huisvestingsmaatschappijen),  Infosessie bouwen met de natuur/natuurinclusief bouwen, Workshops GRO, Workshops Circulair Bouwen, Brochure C-adviseurs
 • Zie: https://www.vibe.be/aanbod/#projecten
 • VIBE is erkend als milieuorganisatie door Departement Omgeving en lid van Bond Beter Leefmilieu.
   

Contactgegevens

Aanbod ondersteuner LEKP

VIBE zet zich in voor de ondersteuning van:

 • Een integrale aanpak van het Lokaal Energie- en klimaatpact;

Werf 1 “laten we een boom opzetten”: vergroening;

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030);
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden;

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet VIBE volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over circulair bouwen, regeneratieve ontwikkeling, bouwen met de natuur, toekomtbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning met lokale besturen.
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake circulair bouwen, regeneratieve ontwikkeling, bouwen met de natuur, toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning.